Décès de VIUDEZ Bodo Sylviane Olga Sehenonirina RAKOTOZAFY le 7 fevrier 2010


Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay fa ny havamalalanay :

Bodo Sylviane Olga Sehenonirina VIUDEZ
Teraka RAKOTOZAFY
(Assistante Dentaire)
dia nantsoin’ny Ray hody any Aminy,
ny alahady 07 febroary 2010