video

         
 
            Zanahary be fitiavana                    Jereo ny ranon'orana             
            tsy mba manavakavaka                  mirotsaka amin'ny tany izy  io
            ny olo-jiaby rô jereny ê                  ho an'ny olona rehetra

            Misaotra anao zanahary ô               miandrandra anao 'reto zanakao
            mankalaza anao 'zahay ê,               manantena anao
            lehibe ny fitiavanao anay                tsy mba manana ahiahy